SEGURETAT I SALUT - Barcelona Arquitectura

SEGURETAT I SALUT

.
llistat coordinacions.jpg

COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT

COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT

D'acord amb el Reial Decret 1627/97, es realitza la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de projecte i en fase d'execució de les obres d'edificació.
 
Durant la fase de projecte es realitzen reunions de coordinació amb els projectistes i es realitzen propostes per tal de reduir els riscos durant l'execució de les obres i durant les tasques de manteniment de l'edifici un cop acabat.
 
En fase d'execució de les obres, es realitzen reunions de coordinació prèvies a l'inici dels treballs. S'identifique tots els intervinents a les obres. Es formalitza el llibre d'incidències. S'aproven els Plans de Seguretat. Es realitza un control de les empreses i del personal de l'obra.
 
Durant les obres, de forma periòdica, es realitzen reunions de coordinació entre les diferents empreses. I es realitzen inspeccions per identificar els punts febles de la segurerat a l'obra, i comprovar que es compleix amb lo establert al Pla de Seguretat.
ESTUDIS DE SEGURETA I SALUT

ESTUDIS DE SEGURETA I SALUT

Realitzem Estudis de Seguretat i Salut per les obres d'edificació.

Som tècnics competents per fer-ho, ja que som arquitectes, arquitectes tècnics i enginyers.

Estan formats per una memòria, fitxes de posada en obra de cada ram, plec de condicions, pressupost, detalls gràfics i plànols. Adaptem l'Estudi de Seguretat i Salut a cada tipologia d'obra.
PLANS DE SEGURETAT I SALUT

PLANS DE SEGURETAT I SALUT

El Plà de Seguretat el redacta l'empresa contractista, a partir de l'Estudi de Seguretat.

A Barcelona Arquitectura podem redactar els Plans de Seguretat i Salut, d'acord al R.D. 1627/97. Estan compostos de memòria, fitxes pel desenvolupament dels treballs, plec de condicions, detalls constructius, pressupost, plànols, etc. Cada Pla de Seguretat s'adapta a les exigències particulars de cada obra.
 
També s'ofereix l'assessorament tècnic en matèria de seguretat i salut, a les empreses contractistes. Ens ocupem de donar d'alta el centre de treball. Realitzem visites a les obres, revisem o preparem la documentació tècnica, acompanyament a les visites de coordinació de seguretat, etc.

PREUS PLANS DE SEGURETAT

Orientativament, els preus per la redacció d'un Plà de Seguretat i Salut serien:
Obres de rehabilitació d'edificis:

En funció del Pressupost d'Execució:

 • P.E.M. fins a 25.000 €:         230 €
 • P.E.M. fins a 50.000 €:         280 €
 • P.E.M. fins a 100.000 €:       380 €
 • P.E.M. fins a 200.000 €:       480 €
 • P.E.M. fins a 300.000 €:       750 €
 • P.E.M. fins a 500.000 €:       900 €
 • P.E.M. fins a 1.000.000€:  1.100 €
Cases unifamiliars:

En funció de la superfície construïda:

 • Fins a 150 m2:     230 €
 • Fins a 250 m2:     280 €
 • Fins a 400 m2:     340 €
 • Fins a 600 m2:     450 €
 • Fins a 1.000 m2:  650 €
Edificis plurifamiliars:

En funció de la superfície construïda:

 • Fins a 500 m2:         450 €
 • Fins a 1 000 m2:      650 €
 • Fins a 2.000 m2:      750 €
 • Fins a 3.500 m2:      850 €
 • Fins a 5.000 m2 :     950 €
 • Fins a 10.000 m2: 1.200 €
 • A partir de 10.000 m2:   0,12 €/m2

CONTACTAR

Si voleu contactar, podeu omplir les següents dades o trucar al telèfon: 650 61 65 33 o al fixe 937 136 559 i ens posarem en contacte de seguida.
 
   
Nom  
E-mail  
Telèfon  
Missatge