I.T.E. - Barcelona Arquitectura
 

Inspeccions I.T.E.

tel. 93 713 65 59

El 27 de maig de 2015 entra en vigor el Decret 67/2015 de les Inspeccions Tècniques dels Edificis, una revisió obligatòria que hauran de passar tots les edificis d'habitatges plurifamiliars segons el programa d'Inspeccions tècniques.

Els terminis: per passar la Inspecció tècnica d'edificis plurifamiliars depenen de l'antiguitat de l'edifici:
 •   Edificis entre 1951 i 1960:   fins al 31 de desembre de 2015
 •   Edificis entre 1961 i 1971:   fins al 31 de desembre de 2016
 •   Edificis a partir de 1971:      fins al 31 de desenbre de l'any en que assoleixi els 45 anys d'antiguitat 

El Certificat d'aptitud: s'ha d'obtenir presentant l'informe de la ITE a l'Agència d'Habitatge.

Si l'edifici té deficiències importants, greus o molt greus, s'ha de realitzar les obres necessàries per corregir-les. Un cop acabades les obres s'ha de refer la ITE i tornar a tramitar el Certificat d'Aptitud. En cas de deficiències greus i molt greus, s'ha de prendre mesures cautelars per garantir la seguretat de l'edifici.

El Certificat d'Aptitud l'emet l'Agència Catalana d'Habitatge i té diferents vigències, depenent del tipus de defiències:
 • Amb deficiències lleus: vigència durant 10 anys
 • Amb deficiències importants: apte provisional per 6 anys.
 • Amb deficiències greus o molt greus: apte cautelarment, durant 3 anys. Cal haver pres mesures cautelars.

Programa de rehabilitació: s'ha de redactar durant l'any posterior a la ITE i el redacta un tècnic competent.

Es redacta per programar les obres o treballs de rehabilitació necessàris per corregir les deficiències detectades a la ITE. S'hi detallen les propostes d'intervenció, les fases o prioritats d'intervenció, i el cost aproximat. També es realitza una planificació financera per fer front a les obres descrites.

Tramitació d'ajuts

Actualment l'administració pública ofereix programes d'ajuts a la rehabilitació d'edificis amb deficiències greus.
Per poder accedir-hi, cal la realització de la I.T.E.
Nosaltres ens podem ocupar de la tramitació d'aquests ajuts, i de preparar tota la documentació necessària.
Els ajuts poden arrivar al 35% del cost de les obres, honoraris tècnics inclosos. Si es tracta de millora d'eficiència energètica, poden ser del 50%.

Preu de la I.T.E.

Actualment estem oferint un DTE. del 30% sobre les tarifes del barem oficial de la Generalitat de Cataluña.

El preu depèn del nombre d'habitatges o entitats*.

Preus amb el dte. del 20% aplicat:

 • Per un edifici de  4  habitatges el preu és de 401 €
 • Per un edifici de 10 habitatges el preu és de 553 €
 • Per un edifici de 20 habitatges el preu és de 804 €
 • Per un edifici de 40 habitatges el preu és de 1.300 €

El preu inclou:

 • Inspecció I.T.E.
 • Redacció de Informe Tècnic
 • Visat de l'informe tècnic al Col·legi d'Arquitectes Tècnics (opcional)
 • Tramitació del Certificat d'Aptitud

* S'entén per una etitat un habitatge, 150 m2 de local o 150 m2 d'aparcament

Contactar:

Si voleu escriure un e-mail, us respondrem el més aviat possible. Si us ho estimeu més, podeu trucar al telèfon 650 61 65 33 o al fixe 937 136 559
   
Nom  
E-mail  
Telèfon  
Missatge