CASA LOW COST - Barcelona Arquitectura

CASA LOW COST

Perquè

Una casa ha de costar el que una família pot pagar, sense hipotecar-se de per vida.

Com ha de ser

Un habitatge ha de complir un requisit: ser habitable.
Ha de complir amb totes les normes que li son d'aplicació: Codi Tècnic d'Edificació, Decret d'Habitabilitat, LOE, normes urbanístiques, etc.
La proposta de Barcelona Arquitectura per casa low...

La proposta de Barcelona Arquitectura per casa low cost

Un sistema constructiu ideat per Barcelona Arquitectura, a mig camí entre el prefabricat i la construcció tradicional.
Oferint la rapidesa i economia del prefabricat i la solidesa de lo tradicional.
Bàsicament combina murs de càrrega amb bigues de fusta laminada. Totes les parets son de maó ceràmic enguixat o arrebossat.

La proposta prefabricat per casa low cost

La proposta prefabricat per casa low cost

Actualment estem colaborant amb la marca Instalteck, en projectes i comercialització de cases prefabricades.
Aquest sistema de cases, no és un sistema modular. El material arriba a l'obra amb paquets que inclouen tot el necessàri. Un cop acabada no es veuen les unions de les diferents parts.
Per dir-ho clar, no es veu tant que son prefabricades. El sistema constructiu i l'aspecte final, s'assimila més a una construcció tradicional.

Per saber-ne més, poseu-vos en contacte amb nosaltres: Contactar

Exemple 1

73 m2
Sistema Instalteck.
Sala - menjador - cuina, 3 habitacions, 2 banys i petit proxo.
Preu construcció + projecte: 55.540 €
Inclou fonamens.
Llicència d'obres i impostos a part.
casa prefabricada.bmp
casa economica.bmp

Exemple 2

80 m2
Sistema Barcelona Arquitectura.

3 habitacions, 2 banys, menjador, cuina i porxo.
Preu construcció: 72.400 €.
Projecte, licencia d'obres, escomeses i impostos, a part.
Casa Low Cost 1 planta.jpg
Casa Low Cost 1 façana i coberta.jpg

Exemple 3

126 m2
Sistema Barcelona Arquitectura.
5 habitacions, 2 banys, cuina, menjador i porxo.
Preu de construcció: 113.400 €
Projecte, llicencia obres, escomeses i impostos, a part.
 
Casa prefabricada Model 2 plantes pb.jpg
Casa prefabricada Model 2 plantes 2a pl.jpg