ALUMINOSI - Barcelona Arquitectura

TEST ALUMINOSI

Reparació aluminosi               Contactar
Tel. 937 136 559
Què és l'aluminosi

Què és l'aluminosi

És una patologia que poden presentar les bigues de formigó dels edificis. És deguda a uns canvis químics que pateix el ciment aluminós. Aquests canvis provoquen una pèrdua de resistència del formigó, i també pot provocar la oxidació de les armadures de les bigues. Tot això provoca el debilitament i tencament de les bigues.

La Palotogia d'aluminosi sol manifestar-se a les zones humides dels habitatges, o zones exposades als agents atmosférics con balcons o galeries.
 

El TEST d'aluminosi

Serveix per dictaminar si l'estructura d'un edifici conté ciment aluminós, i en quin estat de conservació es troba. Si es detecta ciment aluminós i està deteriorat, es diu que te la patologia d'aluminosi.

També hi ha altres patologies en estructures de formigó, com la carbonatació. Aquestes patologies també es detectarien al fer el test d'aluminosi.

Per fer-lo, s'extreu una mostra de formigó del sostre. Es comproven diversos factors sobre la cala oberta, i també s'inspeccionen els sostres de l'habitatge o edifici. Posteriorment es realitzen assaigs químics sobre la mostra extreta, i junt amb la informació obtinguda durant la inspecció, es redacta un informe tècnic interpretant tota la informació obtinguda.

En cas de detectar perill en l'estructura, es comunica immediatament, i es recomanen mesures de seguretat amb caràcter d'urgència.

EL Plaç

El plaç per realitzar un test d'aluminosi pot ser de una setmana, des del moment en què ens aviseu fins el dia que us entreguem l'informe del tècnic amb els resultats de laboratori.

Preu

El cost de la inspecció de l'edifici, extracció de mostres, assaigs de laboratori i informe de l'Arquitecte Tècnic, és de 265 €.
Conclusions

Conclusions

Que la prova d'aluminosi de laboratori d'aluminosi doni positiu, no vol dir que perilli l'estabilitat de l'edifici. Això només ho pot dir un tècnic especialista.

Moltes vegades sol ser necessàri reforçar les zones humides de l'edifici, millorar les impermeabilitzacions , aïllaments i xarxa de sanejament.

Per això caldrà una inspecció més a fons de l'edifici i la seva estructura, i determinar quines intervencions son necessàries, redactant un projecte de rehabilitació - reforç.

En aquest projecte es determinaran les lesions dels forjats i elements estructurals i les accions per corregir-les, axí com altres actuacions per protegir l'estructura adecuadament. 

L'aluminosi no és la única patologia que pot ocasionar lesions a l'estructura d'un edifici.

Reforç estructural

Reforç estructural

Avui dia existeixen molts sistemes de reforç per forjats amb aluminosi. És molt important escollir el sistema que s'adapti millor a cada cas concret.

A Barcelona Arquitectura buscarem el sistema de reforç més apropiat al vostre cas, tenint en compte l'estat de les biguetes, l'alçada del sostre, la dificultat d'accés, el cost ecònòmic de les obres, etc.
Contacte

Contacte

Si voleu escriure un e-mail, us respondrem el més aviat possible. Si us ho estimeu més, podeu trucar al telèfon 650 61 65 33 o al fixe 937 136 559
   
Nom  
E-mail  
Telèfon  
Missatge